Фотогалерея
Тадеуш Костюшко /Tadeusz Kościuszko

город: Беларусь/ Польша
автор:  admin
фотоаппарат: FUJIFILM FinePix S2960
фотографий: 38
Просмотров: 3775

ХТО ТАКІ ТАДЭВУШ КАСЦЮШКА?

 

     У шэрагу выдатных барацьбітоў за свабоду ганаровае месца належыць нашаму суайчынніку Андрэю Тадэвушу Банавентура Касцюшку. Чалавеку, які змагаўся за вызваленне ад чужаземнага панавання народаў Паўночнай Амерыкі і Усходняй Еўропы, рабіў незабыўнае ўражанне сваёй энергіяй, мужнасцю, адданасцю ідэі свабоды.

 

     Нарадзіўся Касцюшка ў 1746 годзе ў сям’і беларускага шляхціча, фамільны маёнтак якога знаходзіўся ў вёсцы Сяхновічы Кобрынскага павета (цяпер у Жабінкаўскім раёне). У 1760 годзе скончыў піярскую (каталіцкую) школу, а ў 1769 годзе — Варшаўскі кадэцкі корпус. Затым 5 гадоў вучыўся ў Парыжскай ваеннай акадэміі. Па вяртанні дадому яму не знайшлося пасады ні ў войску, ні на цывільнай службе. Т. Касцюшка вымушаны быў пакінуць радзіму і падацца ў 1776 годзе ў Паўночную Амерыку, дзе тым часам пачалася вайна за вызваленне ад ангельскага ўладарання. На працягу сямі гадоў ён змагаўся ў шэрагах амерыканскай арміі, дзе атрымаў званне генерала і быў узнагароджаны самым высокім ордэнам Злучаных Штатаў — ордэнам Цынцынаці. Перамога ў бітве пад Саратогай у 1777 годзе ў многім была заслугаю Касцюшкі.

 

     Вярнуўшыся ў 1784 годзе на радзіму, Касцюшка доўгі час жыў у Сяхновічах. I хоць імкнуўся служыць у войску Вялікага Княства Літоўскага, яму там не знайшлося пасады, і ён змушаны быў у 1789 годзе пайсці ў польскае войска на камандзіра брыгады. Другі падзел Польшчы і Вялікага Княства, умяшанне суседніх дэяржаў у іх унутраныя справы, а таксама незадаволенасць значнай часткі насельніцтва самавольствам феадалаў выклікалі абурэнне, якое ў сакавіку 1794 года перарасло ў народнае паўстанне. Кіраўніком яго быў прызначаны Тадэвуш Касцюшка.

 

     Задачамі паўстання было не толькі змаганне з акупантамі, але і устанаўленне права кожнага чалавека набываць зямлю, права выбіраць і быць абраным, ліквідацыя залежнасці сялян, вольнасць і роўныя правы для ўсіх і г. д.

 

     Аднак намер зрабіць уступкі сялянам выклікаў супраціўленне шляхты, ісці на канфлікт з якой Т. Касцюшка не адважыўся. Гэта звузіла сацыяльную базу паўстання. На першым часе яно мела некэторы поспех, але пасля таго, як Расея і Прусія накіравалі вялікую колькасць войскаў, паўстанне было задушанае. 10 кастрычніка 1794 года Касцюшка, цяжка паранены ў бітве каля Мацяёвіцаў, быў узяты ў палон і зняволены ў Петрапаўлаўскай цытадэлі ў Пецярбурзе. Пасля смерці царыцы Кацярыны II Павел I вызваліў Касцюшку і дазволіў яму выехаць за мяжу. Памёр Касцюшка ў Швейцарыі ў 1817 годзе.

 

 

 


 

 

     Констнтуцня 3 мая 1791 г. Текст Констнтуции открывали знаменательные слова: „Признавая, что судьба всех нас зависит только от упрочения и совершенствования Национальной Конституции, познав на длительном опыте недостатки нашего правительства [...], свободные от приказов позорящего иноземного насилия, ценя дороже жизни [...] внешнюю независимость и внутреннюю свободу Народа, судьба которого вверена в наши руки [...], мы принимаем настояшую конституцию". Конституция отменяла свободное избрание короля - престол должен был занимать саксонский курфюрст и его потомки. Законодательная власть принадлежала сейму, который должен принимать решення большинством голосов и избираться на двухлетний срок. Каждые 25 лет предполагалось созывать конституционный сейм, который мог изменить государственное устройство. Исполнительной властью становилась Стража законов, общая для Польши и Литвы. Ей были подчинены все учреждения, общая армия и казна. Ответственность за нарушение закона, прежде лежавшая на короле, была возложена на министров, которых мог отстранять сейм. Государство обещало покровительствовать земледельцам и соблюдать привилегии евреев.

     На Конституцию 3 мая заметное влияние оказали английская и американская системы, философия Просвещения и французская Декларация прав человека и гражданина (1789), тем не менее она представляла собой плод польской политической мысли и отвечала требованиям времени. Пз прежних принципов государственного устройства она отбросила то, что в связи с угрозой извне стало явно пагубным для Польши, например свободное избрание короля и  liberum veto, а гражданские политические права распространила на мещан. Конституция создала основы современной конституционной монархии с парламентом и четко работающим правительством. Она была доказательством того, что у Речи Посполитой достаточно сил для преодоления кризиса.

     Тарговица и польско-русская война 1792 г. Сразу же после принятия Конституции 3 мая магнатская оппозиция начала переговоры с Петербургом. Екатерина II, ссылаясь на „кардинальные права", требовала аннулирования правительственного закона. Весной 1792 г. в Петербурге была образована конфедерация, акт которой был затем провозглашен в Тарговице на Украине. Руководители Тарговицкой конфедерации (Тарговицы) - Щенсны Потоцкий, гетманы Ксавери Браницкий и Северин Жевуский - обратились за помошью к императрице.

    Стотысячная русская армия вступила на Украину и в Литву, где натолкнулась на сопротивление польских войск. Армия Речи Посполитой насчитывала около 60 тыс. солдат. Ее командуюшим был, в соответствии с Констнтуцией, Станислав Август, а украинским (свыше 20 тыс. солдат) и литовским (ок. 15 тыс.) корпусами командовали племянник короля князь Юзеф Понятовский и князь Людвик Вюртембергский.

     В Литве князь Вюртембергский пытался договориться с неприятелем, тогда как на Украине князю Юзефу удалось отступить без больших потерь и даже нанести русским поражение в битве под Зеленцами.

     Русские прорвали линию обороны на Буге. Речь Посполитая располагала еще не задействованным королевским резервом, насчитывавшим около 20 тыс. солдат. Однако Станислав Август, как н многие политики, не верил в успех сопротивления. В июле Стража законов высказалась за присоединение короля к Тарговицкой конфедерации и прекращении боев. Патриоты отказались от своих правительственных постов и отправились в эмиграцию. Власть взяли в свои руки тарговичане. Они пытались управлять страной, опираясь на силу русских войск.

     Второй раздел Речи Посполитой (1793). Тем временем в Петербурге и Берлине созревал план второго раздела. Зимой 1793 г. прусские войска заняли Гданьск, Торунь, Великую Польшу, Куявию, часть Мазовии с Плоцком, Лович, Петркув и Ченстохову - всего 58 тыс. км2 земель, называемых колыбелью польской государственности. Россия захватила земли к востоку от Друи (на Двине) и Збруча - свыше 250 тыс. км2.

 

     Как и в 1772 г., государства, совершавшие раздел, добивались его ратификации сеймом. В Гродно депутаты пытались противодействовать этому: затягивали заседания, соглашались отдать только часть захваченных территорий. В замке, окруженном русскими войсками, депутаты, после ареста самых активных патриотов, всю ночь молчали. Постановление о передаче России и Пруссии оккупированных территорий было принято в конце концов только потому, что маршал сейма Станислав Белиньский после сессии, продолжавшейся до рассвета, признал молчание знаком согласия на раздел.

    Сейм восстановил в Речи Посполитой государственное устройство, существовавшее в период Постоянного совета. Численность армии была сокращена до 15 тыс. солдат. В соответствии с новым польско-русским договором работами Постоянного совета должен был руководить русский посол.

     Дело укрепления государства было, таким образом, сведено на нет, несмотря на противодействие общества. Реформа пала жертвой собственных предателей и чужеземного насилия. Речь Посполитая утратила самые урожайные земли на востоке и западе, центры ремесла и торговли, реки, позволявшие вести торговый обмен с заграницей. Сократились источники дохода, дающие возможность содержать армию. Это обрекало урезанную Речь Посполитую на роль подвластного России небольшого буферного государства, призванного уменьшить вероятность вооруженного столкновения между его большими соседями.

     Восстание Костюшко (1794). После сейма в Гродно патриотически настроенная часть общества почувствовала себя незаслуженно оскорбленной. В измене обвиняли тарговичан и Станислава Августа с момента его присоединения к противникам Конституции. Среди шляхты и мещан, активных политически со времени Великого сейма, распространилось убеждение в необходимости действенного отпора - органнзации восстания против захватчиков. Его подготавливали в эмнграции радикальные деятели, связанные в период Великого сейма с Коллонтаем, а внутри страны - заговорщики: военные, землевладельцы, варшавские ремесленники. Предполагалось, что руководителем восстания станет Тадеуш Костюшко, питомец Рыцарской школы, герой войны за независимость Америки и польско-русской войны 1792 г.

     Ускорило начало восстания распоряжение Постоянного совета о сокращении численности войск Речи Посполитой. Кавалерийская бригада генерала Антони Мадалиньского, вопреки приказу командования, направилась из казарм в Остроленке под Краков. Когда русский гарнизон покинул город, чтобы вступить в бой с частями Мадалиньского, в Краков вошел Костюшко и торжественно провозгласил 24 марта 1794 г. Акт восстания. Он принял на себя диктаторскую власть - начальника восстания, одновременно произнеся слова присяги: „Я, Тадеуш Костюшко, присягаю перед лицом Бога всему Польскому Народу, что доверенную мне власть не использую ни на чье личное притеснение, а буду ею пользоваться исключительно только для защиты целостности границ, восстановления самовластия Народа и упрочения всеобщей свободы".

     Костюшко призвал под ружье около 2 тыс. крестьян и попытался пробиться к Варшаве. В битве под Рацлавицами отряды Костюшко разбили русские войска, но подход превосходящих сил противника не позволил им продвигаться далее. Победа под Рацлавицами имела, однако, огромное значение: была первой победой восстания. Костюшко старался использовать тот факт, что этому успеху способствовали крестьяне, вооруженные косами и пиками. Он планировал создать еще несколько крестьянских отрядов. Произвел в офицеры Бартоша Гловацкого, крестьянина из подкраковской деревни, который отличился под Рацлавицами в атаке на русские батареи.

     В Варшаве солдаты, ремесленники и городские низы под руководством сапожника Яна Килиньского атаковали русское посольство и гарнизон - спустя два дня остатки русских войск покинули город. Вильно захватили повстанцы под командованием полковника Якуба Ясиньского.

 

     Под влиянием одержанных побед и в предвидении последующих сражений, Костюшко хотел сильнее связать крестьян с идеей восстания. В лагере под Поланецом он огласил  Поланецкий универсал, по которому крестьянам предоставлялась личная свобода, право наследственного владения обрабатываемой землей, принадлежащей владельцу деревни, и сокращалась барщина.

     Административную власть во время восстания осуществлял Главный национальный совет, в который входили деятели патриотической партии периода Великого сейма.

     Против восстания решительно выступила Пруссия. Польские войска сосредотачивались вокруг Варшавы - шла подготовка к обороне города. В августе вспыхнуло восстание на польскнх землях, захваченных Пруссией, и войска Фридриха Вильгельма отошли за границу.

 

     Несмотря на заметные достижения, положение повстанцев ухудшалось: пало Вильно, потерпели поражение отряды, державшне оборону на Буге. 10 октября в битве под Мацеевицами русские войска разбили польские отряды, а раненый начальник восстання попал в плен.

    Поражение под Мацеевицами было тяжелым ударом для поляков и подорвало веру в возможность победы. В ноябре русские войска взяли Прагу (ныне район Варшавы) и беспощадно расправились с ее защитниками и безоружным гражданским неселением (резня на Праге). Столица сдалась. Восстание потерпело поражение. Офицеры отправились в эмиграцию либо - отпущенные под честное слово - в свои имения. Солдат наказывали ссылкой в Сибирь, службой в русской армии и розгами. Гражданские руководители восстания были брошены в тюрьмы.

     Речь Посполитая оказалась слаба, чтобы силой оружия одолеть могушественных врагов. Восстание Костюшко было, однако, решительным ответом на второй беззаконный раздел Польши. Оно было также свидетельством того, что в польском и литовском обществе скрыты огромные силы, что их нужно лишь умело всколыхнуть и использовать.